Chuyên trang
Bán lẻ và tư vấn
Dịch vụ data 3G - 4G - 5G

Của Vinaphone

DANH SÁCH CÁC GÓI CƯỚC NGẮN NGÀY

Gói VOCUC

 • Chỉ 10.000đ
 • 5 GB Data
 • Sử dụng trong 1 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 20 phút
 • Tặng thêm 5 phút gọi ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> VOCUC gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói D3

 • Chỉ 15.000đ
 • 3 GB Data
 • Sử dụng trong 3 ngày
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> D3 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói DT30

 • Chỉ 30.000đ
 • 7 GB Data
 • Sử dụng trong 7 ngày
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> DT30 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


CÁC GÓI CƯỚC CHUYÊN DỤNG TIKTOK

Gói TK1

 • Chỉ 3.000đ
 • Sử dụng trong 1 ngày
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập ứng dụng TIKTOK
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> TK1 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói TK7

 • Chỉ 10.000đ
 • Sử dụng trong 7 ngày
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập ứng dụng TIKTOK
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> TK7 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói TK30

 • Chỉ 30.000đ
 • Sử dụng trong 30 ngày
 • Không giới hạn data tốc độ cao khi truy cập ứng dụng TIKTOK
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> TK30 gửi 1543

Đăng ký


CÁC GÓI CƯỚC DATA DUNG LƯỢNG LỚN

Gói DT70

 • Chỉ 70.000đ
 • 10 GB Data
 • Sử dụng trong 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> DT70 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói BIG90

 • Chỉ 90.000đ
 • 1 GB mỗi ngày
 • Tổng Có 30 GB cho 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> BIG90 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói BIG120

 • Chỉ 120.000đ
 • 2 GB mỗi ngày
 • Tổng Có 60 GB cho 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> BIG120 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói BIG200

 • Chỉ 200.000đ
 • 4 GB mỗi ngày
 • Tổng Có 120 GB cho 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> BIG200 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói BIG300

 • Chỉ 300.000đ
 • 6 GB mỗi ngày
 • Tổng Có 180 GB cho 30 ngày
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> BIG300 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


CÁC GÓI ƯU ĐÃI DATA & GỌI THOẠI

Gói VD90

 • Chỉ 90.000đ
 • 1 GB mỗi ngày
 • Tổng Có 30 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút
 • Tặng thêm 30 phút gọi ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> VD90 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói VD120N

 • Chỉ 120.000đ
 • 1.5 GB mỗi ngày
 • Tổng Có 45 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút
 • Tặng thêm 50 phút gọi ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> VD120N gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói VD150

 • Chỉ 150.000đ
 • 2 GB mỗi ngày
 • Tổng Có 60 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút
 • Tặng thêm 80 phút gọi ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> VD150 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói D169G

 • Chỉ 169.000đ
 • 7 GB mỗi ngày
 • Tổng Có 210 GB cho 30 ngày
 • Miễn phí tất 2000 phút gọi nội mạng
 • Tặng thêm 150 phút gọi ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> D169G gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


CÁC GÓI CHUYÊN ƯU ĐÃI GỌI THOẠI

Gói VD2

 • Chỉ 2.000đ
 • Tặng 20 phút gọi nội mạng
 • Tặng 500MB data tốc độ cao ( vượt quá 500MB tính cước 25đ/50KB)
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> VD2 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói V25

 • Chỉ 25.000đ
 • Tặng 40 phút gọi nội mạng, ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> V25 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói V35

 • Chỉ 35.000đ
 • Tặng 55 phút gọi nội mạng, ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> V35 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói V50

 • Chỉ 50.000đ
 • Tặng 80 phút gọi nội mạng, ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> V50 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói V75

 • Chỉ 75.000đ
 • Tặng 120 phút gọi nội mạng, ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> V75 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký


Gói V100

 • Chỉ 100.000đ
 • Tặng 165 phút gọi nội mạng, ngoại mạng
 • Soạn tin: 👉 ON5  <dấu cách> V100 gửi 1543
 • Hoặc bấm nút 👇👇

Đăng ký